KOKOUSKUTSU


Suomen Ragdollystävät -seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: Lauantaina 25.5.2019 klo 9.30 alkaen vuoden kissa 2018 kilpailun palkintojen jaon jälkeen

Paikka: Ylöjärven liikuntakeskus, Elotie 14, 33470 YLÖJÄRVI. PiRok:n näyttelyn yhteydessä.


1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2018 ja päätetään sen hyväksymisestä.
5. Käsitellään toiminnantarkastajan lausunto ja vuoden 2018 tilinpäätöskertomus.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Muut esille tulevat asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA!